گرفتن دو مورد طول می کشد تا اختلاف ایجاد شود قیمت

دو مورد طول می کشد تا اختلاف ایجاد شود مقدمه

دو مورد طول می کشد تا اختلاف ایجاد شود